می تونی بحث درباره ویژگی های یک صرافی ارز دیجیتال معتبر کدام اند؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!