می تونی بحث درباره مصطفی رجبی مشهدی یکی از دلایل افزایش مصرف برق را استخراج ارز دیجیتال دانست را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!