می تونی بحث درباره وزیر نیرو در مورد خاموشی های اخیر توضیح داد؛ مراکز مجاز استخراج ارز دیجیتال تا پایان شهریور خاموش شدند را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!