می تونی بحث درباره وارن بافت وارد دنیای ارزهای دیجیتال شد را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!