نماد ارزنمودار روزانهتغییراتقیمتارز دیجیتال
BTC2.78%$ 48,876.00
bitcoin
Bitcoin
BTC
ETH1.45%$ 3,948.71
ethereum
Ethereum
ETH
USDT0.10%$ 0.996618
tether
Tether
USDT
BCH2.08%$ 1,259.12
bitcoin-cash
Bitcoin Cash
BCH
LTC2.10%$ 315.21
litecoin
Litecoin
LTC