نماد ارزنمودار روزانهتغییراتقیمتارز دیجیتال
BTC2.07%$ 38,203.00
bitcoin
Bitcoin
BTC
ETH3.16%$ 2,692.14
ethereum
Ethereum
ETH
USDT0.47%$ 1.01
tether
Tether
USDT
BCH0.99%$ 534.26
bitcoin-cash
Bitcoin Cash
BCH
LTC1.01%$ 139.57
litecoin
Litecoin
LTC