2007

ساتوشی ناکوموتو شروع به کار کردن روی مفهوم بیت کوین کرد..

2008

August :

  • نیل کین ، ولادیمیر اوکسمن و چارلز برایی درخواستی برای ثبت اختراع رمزگذاری ارائه می دهند.
  • Bitcoin.org در سایت Anonymous ناشناخته ثبت شده است.

October : 

ناکاموتو ارز بیت کوین را بصورت کامل توصیف کرده و مشکل دو برابر شدن هزینه  ها را حل می کند.

 

2007

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

history of bitcoin